Is er een risico verbonden aan het bijwonen van een evenement?